Χαλύβδινοι Πιεστικοί Λέβητες RAYON


rayon 1
Η σχεδίαση του χαλύβδινου λέβητα RAYON βασίζεται στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και στις προδιαγραφές EN 303.2.


Οι λέβητες RAYON με την γεωμετρία του φλογοθαλάμου , η διάμετρος και η διάταξη των αεριαυλών , επιτρέπουν καύση είτε πετρελαίου είτε φυσικού αερίου –υγραερίου με άριστα αποτελέσματα.


rayon 2
Για ακόμη μεγαλύτερρη οικονομία καυσίμων οι χαλύβδινοι λέβητες RAYON πέραν της μόνωσης στο σώμα του λέβητα εχουν καλυμένο καπνοθάλαμο και πρόσθετη μονωση στην πόρτα.
Η πόρτα του λέβητα ανοίγει πλήρως ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση για τον καθαρισμο του πράγμα που αφενός διατηρεί υψηλό βαθμο απόδοσης  και αφετερου επιμηκύνει την διαρκεια ζωης του λέβητα.