Συγκρότημα Ατομικής Θέρμανσης DION


dion 1Το ατομικό συγκρότημα dion είναι ένα πλήρες λεβητοστάσιο με χαλύβδινο λέβητα και χυτοσιδηρά διαφράγματα.

Το συγκρότημα dion περιλαμβάνει :

  • Χαλύβδινο λέβητα με διαφράγματα και καπάκι καπνοθάλαμου από χυτοσίδηρο.
  • Καυστήρα πετρελαίου Riello
  • Κυκλοφορητή
  • Κλειστό δοχείο διαστολής
  • Βαλβίδα ασφαλείας
  • ΕγγύησηΑυτόματο εξαεριστικό
  • Πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα
dion 2