Λέβητες Vasco Radox

Οι  VASCO RADOX είναι χυτοσιδηροί λέβητες χαμηλών θερμοκρασιών και κατασκευάζονται στα πιο σύγχρονα χυτήρια της Ευρώπης , τα  μοναδικά που λειτουργούν στο Βέλγιο. Η συσσωρευμένη εμπειρία ενός και πλέον αιώνα στην σχεδίαση και χύτευση λεβήτων , συνδυαζόμενη με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ε.Ε. , μας δινουν ως αποτέλεσμα έναν κορυφαίο λέβητα.


Η σχεδίαση των λεβήτων VASCO  Radox έχει γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται ο καλύτερος βαθμός απόδοσης στην καύση, με την μεγαλύτερη δυνατή οικονομία καυσίμων, με λιγότερους ρύπους, χαμηλότερη στάθμη θορύβου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Η μικρή περιεκτικότητα νερού των λεβήτων VASCO Radox, σε σχέση με τη θερμαντική ισχύ τους, δίνει το πλεονέκτημα της άμεσης ανταπόκρισης στις θερμικές απαιτήσεις και της οικονομίας στην κατανάλωση καυσίμου.

Πιστοποιημένοι γιά την ασφαλή λειτουργία και απόδοσή τους και κατάλληλοι γιά καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

vasco radox 5000GPX - Λήμνοςvasco radox 3000FS,4000MP - Λήμνος